+976 7052 2225

Баруун Зүүн Өмнөд Бүсийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК-н Дорноговь аймгийн Сайншанд суман дахь хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн барилга угсралтын ажил

Ашиглалтанд өгсөн хугацаа: 2013 он