+976 7052 2225

Байршил: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 9-р хороо, "Хүдэрмөнх" төв,

Захиалагч: "Хүдэрмөнх" ХХК

Хийж гүйцэтгэсэн: 2007 он