+976 7052 2225


Ажилд орохыг хүсэгчийн анкетыг бөглөж ирүүлнэ үү. Тодруулах зүйл байвал утсаар болон цахим шуудангаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Шаардлага хангасан бол уулзалт хийх болохыг анхаарна уу.

Татах: anket.doc