+976 7052 2225

Худалдаж буй тал бүрэн тохиролцоонд хүрсэн байх

Шинэ орон сууцны тохиолдолд

 • “Эд Хөрөнгийн Эрхийн Бүртгэлийн Газар”-аас сонгосон байрныхаа гэрчилгээний лавлагааг авах
 • Үйлчилгээ, өргөтгөлтэй холбоотой байр худалдан авах тохиолдолд “Нийслэлийн захирагчийн алба”-наас авсан газрын зөвшөөрөл
 • “Мэргэжлийн Хяналтын Алба”-ны дүгнэлт
 • “Стандартын баримт”
 • Үйлдвэр Үйлчилгээ явуулах зөвшөөрөл
 • Татварын баримт
 • “Шинэ эд хөрөнгө өмчлөх эрх”-ийн буюу “Шинэ” Гэрчилгээг “ЭХЭБГ”-с авна
 • Хуучин бүртгэлийн Гэрчилгээний шинэчлэлт“Иргэний Бүртгэл Мэдээллийн Улсын Газар”-аас  “архивын лавлагаа”,
 • Бусад хамтран эзэмшигчдийн итгэмжлэл зайлшгүй
 • “ҮХХ Худалдах, худалдан авах” ГэрээДүүргийн харьяалалтай нотариатчаар гэрчлэх
 • Үнэ тохиролцох, төлбөрөө хийж, түлхүүрээ хүлээж авснаа баталгаажуулах
 • Гэрээний маягтад баригдаж болохгүй
 • ЭХЭБГ-т явагдах процесс“Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ”-ний лавлагаа – 3000 төг, 1 хоног
 • “Худалдах, худалдан авах Гэрээ” – нотариатаар батлагдана – 15 мян-30 мян төг
 • “хувь хүний орлогын албан татвар”-г үнийн дүнгийн 2% банкинд тушаана
 • Гэрчилгээг шинэ нэр дээр хэвлэх, 300 төг тушаана
 • ЭХЭБГ-т үйлчилгээний хөлс үнийн дүнгийн 0,01-0,02% , 1 мян – 30 мян төг тушаах
 • “ЭХЭБГ”-ын “Эд Хөрөнгө Өмчлөх Эрхийн Бүртгэлийн Мэдүүлэг”-г бөглөнө
 • “Бичиг Баримт Хүлээн авах” цонхонд өгч, “Буцах хуудас” авах. Энэхүү хуудсаар ажлын 3 хоногийн дараа, зөвхөн өөрөө
 • “Бичиг Баримт Олгох” цонхноос “Шинэ” гэрчилгээгээ хүлээн авна.

Банкны Зээлээр байр авах тохиолдолд

 • Зөвхөн өөрөө очиж мэдээлэл авах
 • Зээлийн эдийн засагч нараас зардал, бүрдүүлэх материалын утга болон зориулалтыг сайтар лавлах хэрэгтэй
 • Бусад банкнуудтай харьцуулж байж сонголтоо хийх