+976 7052 2225

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны З дугаар сарын 16-ны өдөр                                           Дугаар 82                                                         Улаанбаатар хот

“100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах
орон сууцны жагсаалт батлах тухай

“100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах орон сууцны жагсаалт батлах тухай Орон сууцны тухай хуулийн 4.1.3, 11.1.1, Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолыг үндэслэн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдаж Улаанбаатар хот, бүсийн тулгуур төв, аймгийн төвүүдэд баригдах орон сууцны барилга, хотхон, хорооллын II ээлжийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан орон сууцны барилга, хотхон, хорооллыг барьж байгуулах хөрөнгө оруулагч, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан хэрэгжилтийг хангуулан хамтарч ажиллахыг Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Дашдорж, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

3. “100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдсан орон сууцны хотхон, хорооллын инженер (цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, холбоо)-ийн хангамжийн түгээх гол шугам сүлжээг барих ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулагчид улсын төсвөөс тухайн ажлын санхүүжилтийг буцаан олгох асуудлыг судлан тодорхой санал боловсруулж 2012 оны 3 дугаар сарын 31-ний дотор багтаан Засгийн газарт оруулахыг Сангийн сайд Д.Хаянхярваа, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Дашдорж нарт даалгасугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Орон сууцжуулах ажлыг эрчимжүүлэх Үндэсний хороо (М.Энхболд)-нд даалгасугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД Монгол Улсын Шадар сайд М.ЭНХБОЛД

№  Төслийн нэр Байршил 

Нийт айлын

сууцны тоо

УЛААНБААТАР БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
1 “Хос өргөө-2” орон сууцны хотхон БГД, 1-р хороо 380
2 Иргэн Ч.Өсөхбаярын 16 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга БГД, 2-р хороо 16
3 “Цоглог хотхон-2” орон сууцны хотхон БГД, 5-р хороо 132
4 “Дако” ХХК-ийн орон сууц, үйлчилгээний барилга БГД, 6-р хороо 274
5 Иргэн Д.Нямаагийн 24 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга БГД, 7-р хороо 24
6 “Хөх шигтгээ I, II” орон сууцны хотхон БГД, 7-р хороо 168
7 Ажилчдын орон сууц, үйлчилгээний барилга БГД, 8-р хороо 166
8 59 айлын орон сууцны барилга БГД, 8-р хороо 59
9 Иргэн Л.Янжмаагийн үйлчилгээтэй 20 айлын орон сууцны барилга БГД, 13-р хороо 20
10 82 айлын орон сууцны барилга БГД, 14-р хороо 82
11 “Majesty” орон сууцны хотхон БГД, 14-р хороо 210
12 “Солонго” хороолол БГД, 20-р хороо 1000
УЛААНБААТАР БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
13 “Цагдаа хотхон” орон сууцны цогцолбор БЗД, 2-р хороо 116
14 “Цагдаа хотхон” 100 айлын орон сууцны хороолол БЗД, 2-р хороо 100
15 “Happy town” орон сууцны хороолол БЗД, 5-р хороо 1040
16 “Макс” орон сууцны барилга БЗД, 6-р хороо 270
17 Эрүүгийн цагдаагийн газрын 72 айлын орон сууцны барилга БЗД, 6-р хороо 72 
18 Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын 72 айлын орон сууцны барилга БЗД, 6-р хороо 72
19 Оффис үйлчилгээний 213 айлын орон сууц БЗД, 6-р хороо 213
20 Иргэн Ц.Эрдэнээгийн 216 айлын орон сууцны барилга БЗД, 8-р хороо 216 
21 “Харуул Алтай” хотхон БЗД, 8-р хороо 1120 
22 “Санцэнд” ХХК-ийн 144 айлын орон сууцны барилга БЗД, 14-р хороо 144
23 700 айлын орон сууцны хороолол БЗД, 14-р хороо 700 
24 “Олимп” хотхон (I ээлж) БЗД, 14-р хороо 540
25 “Шинэ үе” орон сууцны хороолол БЗД, 14-р хороо 250 
26 836 айлын орон сууцны цогцолбор БЗД, 14-р хороо 836 
27 Иргэн Д.Алтансүхийн 130 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга БЗД, 16-р хороо 130
28 “Шинэ очир” хотхон (I ээлж) БЗД, 16-р хороо 72
29 “Сайхан-андууд” ХХК-ийн 54 айлын орон сууцны барилга БЗД, 16-р хороо 54 
30 “Өгөөмөр монгол” ХХК-ийн 150 айлын орон сууцны барилга БЗД, 16-р хороо 150 
31 “Саруул тэнгэр-2” орон сууцны цогцолбор хотхон БЗД, 19-р хороо 346 
32 Нийслэлийн цагдаагийн газрын 81 айлын орон сууц БЗД, 25-р хороо 81 
33 “Их монгол” орон сууцны хороолол БЗД, 25-р хороо 1000 
  БАГАНУУР ДҮҮРЭГ    
34 “Тулга констракшн” ХХК-ийн 140 айлын орон сууцны барилга БНД, 1-р хороо 140
35 “Суман тэрх” ХХК-ийн 78 айлын орон сууцны барилга БНД, 1-р хороо 78
  СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ    
36 “Ганьт” ХХК-ийн орон сууцны барилга СБД, 5-р хороо 198
37 108 айлын орон сууцны барилга СБД, 8-р хороо 108
38 “Эрхи” ХХК-ийн орон сууцны хотхон СБД, 8-р хороо 130 
39 77 айлын орон сууцны барилга СБД, 9-р хороо 77
40 Залуу гэр бүлд зориулсан 28 айлын орон сууцны барилга СБД,11-р хороо 28 
41 60 айлын орон сууцны барилга СБД, 11-р хороо 60 
42 Өрхийн эмнэлэг, хороо, цагдаагийн байр бүхий орон сууцны барилга СБД, 11-р хороо 28 
43 “Баянтүмэн” хороолол СБД, 11-р хороо 1200
44 192 айлын орон сууцны барилга СБД, 11-р хороо 192 
  НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ    
45 “Ану” орон сууцны хотхон НД, 2-р хороо 60 
46 Иргэн Б.Тогоонямын 140 айлын орон сууцны барилга НД, 2-р хороо 140 
  СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ    
47 “Морьтны өргөө” хотхон СХД, 1-р хороо  1500 
48 “Баянгол” хороолол СХД, 1-р хороо 2400
49 “Баян хайтс” орон сууцны цогцолбор СХД, 1-р хороо 1032
50 “Цэн констракшн” ХХК-ийн 120 айлын орон сууцны барилга СХД, 1-р хороо 120
51 “Каркас” ХХК-ийн 301 айлын орон сууцны цогцолбор СХД, 18-р хороо 301 
52 45 айлын үйлчилгээтэй орон сууцны барилга СХД, 18-р хороо 45 
53 “Нийслэл таун” хотхон (I ээлж) СХД, 22-р хороо 198 
54 “Хадан ус” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууц СХД, 22-р хороо 132 
  ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ    
55 285 айлын орон сууцны барилга ХУД, 1-р хороо 285
56 “Гэгээнтэн” хотхон ХУД, 1-р хороо 180 
57 150 айлын орон сууцны барилга ХУД, 1-р хороо 150 
58 “Роял кроун вилла” хотхон ХУД, 1-р хороо 414 
59 “Өглөөний наран” хотхон ХУД, 1-р хороо 230 
60 Үйлчилгээ, гаражтай орон сууцны барилга ХУД, 1-р хороо 336
61 Багш, ажилчдын орон сууцны барилга ХУД, 3-р хороо 176 
62 220 айлын орон сууцны барилга ХУД, 3-р хороо 220 
63 “Ирээдүй” орон сууцны цогцолбор хороолол (I ээлж) ХУД, 4-р хороо 1280 
64 “Шинэ яармаг” цогцолбор хороолол (I ээлж) ХУД, 8-р хороо 3566 
65 “Шинэ яармаг” хороолол ХУД, 8-р хороо 2000 
66 600 айлын орон сууцны хороолол ХУД, 8-р хороо 600 
67 “Наран цолмон” хороолол ХУД, 8-р хороо 1200 
68 “Eco-town” цогцолбор хороолол ХУД, 8-р хороо 1000 
69 “Victoria town” цогцолбор хороолол ХУД, 9-р хороо 900 
70 Үйлчилгээтэй 36 айлын орон сууцны барилга ХУД, 10-р хороо 36
71 112 айлын орон сууцны барилга ХУД, 10-р хороо 112
72 “Буянт-Ухаа” хороолол ХУД, 10-р хороо 3500
73 “Inel Zaisan Village” хотхон ХУД, 11-р хороо 174
74 Удирдлагын академийн багш, ажилчдын орон сууцны барилга ХУД, 11-р хороо  68
75 “River town” хотхон ХУД, 15-р хороо 156
76 “Khansvill” хороолол  ХУД, 15-р хороо  1080
77 “Берлин эко” хотхон ХУД, 15-р хороо 1444
78 24 айлын орон сууцны барилга  ХУД, 15-р хороо 24
  ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ    
79 Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга  ЧД, 6-р хороо  140
80 “Баянбүрд” хороолол ЧД, 9, 15,16-р хороо  480
    ДҮН 37971
  БҮСИЙН ТУЛГУУР ТӨВ БОЛОН АЙМГИЙН ТӨВ АРХАНГАЙ АЙМАГ    
81 Иргэн Ц.Туяагийн 60 айлын орон сууцны барилга Эрдэнэбулган сум, 2-р баг 60
82 29 айлын орон сууцны барилга Эрдэнэбулган сум, 2-р баг 29
83 “Булган хангай” орон сууцны хороолол (I ээлж) Эрдэнэбулган сум, 5-р баг 228
  БАЯНХОНГОР АЙМАГ    
84 Хонгор-1000 орон сууцны хороолол Баянхонгор сум, 3-р баг 120
  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ    
85 60 айлын орон сууцны барилга Өлгий сум 60
86 40 айлын орон сууцны барилга Өлгий сум 40
87 "Элит" орон сууцны хотхон Өлгий сум, 5-р баг 72
  БУЛГАН АЙМАГ    
88 30 айлын орон сууцны барилга Булган сум, 2-р баг 30
89 Залуус хотхон Булган сум, 6-р баг 300
  ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ    
90 150 айлын орон сууцны барилга Алтай сум 150
  ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ    
91 “Сүмбэр” орон сууцны хотхон Сүмбэр сум, 3-р баг 138
92 Орон сууцны барилга Баянтал сум 595
  ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ    
93 “Өсөх” орон сууцны хотхон Дархан сум, 10-р баг 598
94 “Минж проперти” ХХК-ийн орон сууцны хороолол Дархан сум, 14-р баг, 2-р хороолол 234
  ДОРНОД АЙМАГ    
95 “Эйч жи эй” ХХК-ийн орон сууцны хороолол Хэрлэн сум, 6-р баг 228
96 “Үүрийн туяа” хотхон Хэрлэн сум, 6-р баг 378
  ДОРНОГОВЬ АЙМАГ    
97 50 айлын орон сууцны барилга Сайншанд сум, 1-р баг 50
98 “Саруул дэнж” хороолол (I ээлж) Сайншанд сум, 2-р баг 270
99 “Соёмбо” хотхон Замын-Үүд сум, 1-р баг, 8-р хэсэг 225
  ДУНДГОВЬ АЙМАГ    
100 30 айлын орон сууцны барилга Сайнцагаан сум, 2-р баг 30
  ОРХОН АЙМАГ    
101 “Өнөр-Эрдэнэт” хороолол Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг 1066
102 “7А” хороолол Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг 2496
103 “Баян-Говил” хороолол (I ээлж) Баян-Өндөр сум, Говил баг 50
104 “Эрдэнэт элит” орон сууцны хотхон Баян-Өндөр сум, Дэнж баг 80
105 “Эрдэнэт өргөө-2” хотхон Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг баг 56
106 72 айлын орон сууцны барилга Баян-Өндөр сум, Оюут баг 72
107 50 айлын орон сууцны барилга Баян-Өндөр сум 50
  ӨВӨРХАНГАЙ    
108 “Хархорин-Өргөө” ХХК-ийн 25 айлын орон сууцны барилга Арвайхээр сум, 5-р баг 25
109 “Эрч хүч хөгжил” ХХК-ийн 30 айлын орон сууцны барилга Арвайхээр сум, 5-р баг 30
110 “Цагаан бургалтай” ХХК-ийн орон сууцны барилга Арвайхээр сум, 5-р баг 75
111 30 айлын орон сууцны барилга Арвайхээр сум, 5-р баг 30
112 “Шинэ төв” хороолол Арвайхээр сум, 10-р баг 500
  ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ    
113 Орон сууцны барилга Даланзадгад сум, 3-р баг 84
114 “Шинэ Даланзадгад” хотхон (I ээлж) Даланзадгад сум, 6-р баг 500
  СҮХБААТАР АЙМАГ    
115 24 айлын орон сууцны барилга Эрдэнэцагаан сум, 2-р баг 24
  СЭЛЭНГЭ АЙМАГ    
116 “Тост-өргөө” хотхон үйлчилгээ бүхий 80 айлын орон сууц Мандал сум, Ширхэнцэг 2-р баг 80
  ТӨВ АЙМАГ    
117 76 айлын орон сууцны барилга Зуунмод сум 76
  ХОВД АЙМАГ    
118 “Жаргалан хотхон” орон сууцны барилга Жаргалант сум, Жаргалант баг 24
119 38 айлын орон сууцны барилга Ховд сум 38
  ХӨВСГӨЛ АЙМАГ    
120 50 айлын орон сууцны барилга Мөрөн сум, 1-р баг 50
121 Орон сууцны барилга Мөрөн сум, 8-р баг 144
  ХЭНТИЙ АЙМАГ    
122 30 айлын орон сууцны барилга Хэрлэн сум, 1-р баг 30
123 “Хан хэнтийн язгууртан” хотхон 3Хэрлэн сум, 3-р баг 120
  УВС АЙМАГ    
124 Орон сууцны барилга Улаангом сум, 3-р баг 15
124 “Ундаргаконстракшн” ХХК-ийн 16 айлын орон сууц Улаангом сум, 3-р баг 16
    ДҮН  9566
    НИЙТ  47537